לקוחות

 

  לקוחות עיקריים:

  • משרד הבינוי והשיכון – המשרד משמש כמודד אתר.

  • רשות מקרקעי ישראל

  • חב' נתיבי ישראל, חברת מבנה , חברות בניה ומפעלים שונים

  • רשויות מקומיות בצפון הארץ , קיבוצים ומושבים.

  • לקוחות פרטיים.