שירותים

 

  • ליווי תכניות מפורטות משלב תכנון ראשוני ועד אישורן בוועדות לתכנון ובניה.

  • הכנת תכניות לצורכי רישום לרבות רישומן בלשכת רישום מקרקעין.

  • הכנת תוכניות לרישום בתים משותפים לרבות רישומן בפנקס בתים משותפים.

  • מדידות לצורכי תכנון

  • הכנת מפות טופוגרפיות ומצביות ע"י מיפוי פוטוגרמטרי או מדידה קרקעית על רקע   גושים   וחלקות, ליווי תוכניות מפורטות עד אישורן בוועדות.

  • מדידות לצורכי הסדרת חלוקה במושבים.

  • מדידות לצורך ביצוע -   סימון מגרשים וקווי בנין, סימון יסודות בנין.

  • מדידות לצורך תכנון מפורט כולל מדידות פנים לרבות מדידות לצורך שיקום ושיחזור מבנים.

  • הכנת חוות דעת, ועדות מומחה לבתי משפט.

  • מדידות לצורך מיסוי ( ארנונה).